Tìm kiếm Bản tin kiến trúc, quy hoạch   English
Thứ ba, 16/09/2014, 06:25 GMT+7
Trang chủ
Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Bản tin hoạt động
Công tác phục vụ QLNN
Các giải thưởng
Tài liệu của thư viện
Liên hệ
Lượt truy cập
436660
Công trình nghiên cứu
Cẩm nang dữ liệu lịch sử kiến trúc Việt Nam 01/09/2010
Kiến trúc truyền thống Việt Nam với các đặc trưng mang tính dân tộc tính địa phương phong phú và có bản sắc riêng. Kiến trúc giản dị khiêm tốn nhẹ nhàng, khoáng đạt phù hợp phong tục tập quán dân tộc và khí hậu nhiệt đới Việt Nam.I.  Sự cần thiết của “Cẩm nang dữ liệu lịch sử kiến trúc Việt Nam

 

Kiến trúc Việt Nam ra đời gắn liền với quá trình hình thành, tồn tại và phát triển của dân tộc. Mỗi thời kỳ lịch sử đều có những dấu ấn sáng tạo của các loại hình kiến trúc. Đây là những sản phẩm văn hóa gắn liền với cuộc sống tinh thần và vật chất của nhân dân ta từ bao đời nay.

 

Kiến trúc truyền thống Việt Nam với các đặc trưng mang tính dân tộc tính địa phương phong phú và có bản sắc riêng. Kiến trúc giản dị khiêm tốn nhẹ nhàng, khoáng đạt phù hợp phong tục tập quán dân tộc và khí hậu nhiệt đới Việt Nam.

 

Lịch sử là sự kế thừa, tồn tại, đào thải, phát triển. Kiến trúc không nằm ngoài quy luật đó. Trong đó sự kế thừa tinh hoa truyền thống sẽ chắp cánh cho kiến trúc Việt Nam hiện tại và tương lai. Công cuộc tìm hiểu, học hỏi kiến trúc truyền thống thông qua tư liệu, hiện vật cụ thể, nhân chứng luôn là công việc không dễ dàng của những ai muốn ngược dòng thời gian tìm về cội nguồn dân tộc.

 

“Cẩm nang dữ liệu lịch sử kiến trúc Việt Nam” nghiên cứu một cách có hệ thống dữ liệu lịch sử kiến trúc Việt Nam với các loại hình kiến trúc ở các vùng miền khác nhau, trong quá trình hình thành và phát triển của nó.

 

Đề tài mong muốn giúp người đọc nhận diện bản sắc riêng về kiến trúc của từng địa phương. Sự ảnh hưởng của yếu tố con người, văn hóa, lịch sử tôn giáo, điều kiện tự nhiên đối với việc hình thành và biến đổi các loại hình kiến trúc. Qua đó rút ra những bài học bổ ích cho công tác nghiên cứu, đào tạo, thiết kế công trình kiến trúc và quy hoạch đô thị. Những vốn  liếng kiến trúc truyền thống mà chúng ta có được sẽ là động lực cho sự phát triển của kiến trúc ngày hôm nay.

 

II. Phạm vi nghiên cứu

 

a - Thể loại công trình

 

- Kiến trúc làng, nhà ở dân gian truyền thống.

- Các công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng: Chùa, tháp, đình, đền, miếu, phủ.(Riêng kiến trúc Thiên chúa giáo, Đạo Cao Đài, Hoà Hảo sẽ được nghiên cứu vào một đề tài riêng).

 

b - Giới hạn nghiên cứu

 

Các công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng, dân gian trong các thời kỳ Lý, Trần, Hồ, Lê Sơ, Mạc, Hậu Lê, Tây Sơn, Nguyễn...phản ánh cuộc sống của người Việt, bên cạnh đó là các dân tộc anh em trong cộng đồng người Việt Nam như người Hoa, người Khmer, người Chăm ...

 

c - Địa điểm: Nghiên cứu tại các vùng miền trong cả nước: Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ.

 

III. Mục đích của đề tài

 

- Xây dựng cẩm nang tra cứu về lịch sử kiến trúc Việt Nam.

-Phục vụ các đối tượng quan tâm đến quá trình phát triển của lịch sử kiến trúc Việt Nam thông qua việc nghiên cứu đặc điểm kiến trúc của các vùng miền trong cả nước được thể hiện dưới dạng cẩm nang hy vọng người đọc dễ cảm nhận và tra cứu.

- Phục vụ công tác quản lý, bảo tồn, nghiên cứu khoa học, và đào tạo và các đối tượng quan tâm.

 

IV. Các căn cứ, cơ sở để xác định giá trị các công trình kiến trúc

 

- Căn cứ vào Luật Di sản được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua năm 2001.

- Căn cứ vào tiêu chí xác định di sản kiến trúc Việt Nam.

 -Căn cứ trên những nhân tố ảnh hưởng đến công trình kiến trúc (thiên nhiên, khí hậu, con người, điều kiện kinh tế...)  đề xuất những giải pháp thích hợp thực hiện tốt việc bảo quản, duy trì tuổi thọ các di tích, phát huy những đặc điểm mang tính đặc thù của kiến trúc Việt Nam truyền thống ở mỗi địa phương phù hợp với phong tục tập quán của người VN hiện đại.

-  Căn cứ vào các tư liệu gốc: Các thư tịch cổ, văn bia, hiện vật gốc, cấu kiện, bộ vì, chi tiết hoa văn...

 

V. Nội dung

 

a- Đánh giá những ảnh hưởng khí hậu, địa hình, thổ nhưỡng; các giai đoạn lịch sử, chính trị, kinh tế xã hội; sự ảnh hưởng của các dòng tôn giáo tới kiến trúc truyền thống.

b- Nghiên cứu kiến trúc cộng đồng dân cư làng xã, nhà ở dân gian truyền thống các vùng Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên.

c- Nghiên cứu kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng dân gian: chùa, tháp, đình, đền, miếu phủ vùng Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên.

 

VI. Phương pháp thực hiện

 

- Khảo sát điền dã, đạc họa, phân loại theo thời kỳ lịch sử, loại hình.

- Hệ thống giá trị các di tích trên cơ sở các tiêu chí, dữ liệu lịch sử, bia ký, hiện vật gốc và đặc biệt là các thành phần kiến trúc mỹ thuật.

-  Xem xét các điều kiện cấu thành các ngôi nhà khác nhau giữa các vùng miền, sự biến đổi về không gian kiến trúc, bộ khung nhà, các chi tiết, vật liệu sử dụng. Những ảnh hưởng cơ bản: môi trường tự nhiên, điều kiện kinh tế, tình hình chính trị, tập quán văn hoá sinh hoạt của địa phương.

- Xem xét ảnh hưởng của kiến trúc một số nước trong khu vực tới kiến trúc Việt Nam.

- Tham khảo các ấn phẩm của các nhà nghiên cứu đi trước nhằm kế thừa và phát triển.

 

VII. Sản phẩm của đề tài

 

- Là một cuốn cẩm nang về: Hệ thống dữ liệu về kiến trúc làng, nhà ở dân gian truyền thống; kiến trúc chùa, tháp, đình, đền, miếu, phủ vùng Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên.

 

VIII. Tóm tắt

 

PHẦN A. KIẾN TRÚC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

Chương 1. Điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa, con người đồng bằng Bắc bộ

Chương 2. Kiến trúc làng và nhà ở dân gian truyền thống vùng đồng bằng Bắc bộ

Chương 3. Các loại hình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng vùng Bắc bộ

Chương 4. Kiến trúc thành lũy

Chương 5. Kiến trúc nhà ở dân tộc ít người vùng Bắc bộ

 

PHẦN B. KIẾN TRÚC TRUNG BỘ

 

Chương 1. Điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa, con người vùng Trung bộ

Chương 2. Kiến trúc làng và nhà ở dân gian truyền thống vùng Trung bộ

Chương 3. Các loại hình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng vùng Trung bộ

Chương 4. Kiến trúc thành lũy và các đô thị cổ vùng Trung bộ

Chương 5. Kiến trúc nhà ở các dân tộc vùng Trung bộ

 

PHẦN C. KIẾN TRÚC NAM BỘ

 

Chương 1. Điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa, con người Nam bộ

Chương 2. Kiến trúc làng và nhà ở truyền thống Nam bộ

Chương 3. Các loại hình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng Nam bộ

Chương 4. Kiến trúc dân tộc ít người Nam bộ

 

PHẦN D. KIẾN TRÚC VÙNG TÂY NGUYÊN

 

Chương 1. Điều kiện địa hình – khí hậu – con người vùng Tây Nguyên

Chương 2. Kiến trúc nhà ở vùng Tây Nguyên

 

TỔNG KẾT

KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ

PHỤ LỤC

 

Bảng biểu một số dân tộc ít người

Tài liệu tham khảo

 

 

Chủ nhiệm đề tài : TS.KTS. Nguyễn Đình Toàn

 

Những người tham gia thực hiện :                   Ths.Kts.Vũ Đình Thành

                                                                         Ths. Phạm Thị Bích Vân

                                                                          Kts. Khúc Thế Tâm

                                                                          Kts. Nguyễn Thị Ánh Ngọc

                                                                          Kts. Trần Vũ Thắng


Các tin khác
Bệnh viện đa khoa - TCTK ( 22/02/2012)
Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm đồ án quy hoạch, đề tài NCKH , dự án SNKT, tiêu chuẩn, quy chuẩn, thiết kế điển hình và dự án đầu tư xây dựng công trình kiến trúc ( 22/02/2012)
Danh mục đồ án quy hoạch lớn, quan trọng nguồn vốn địa phương triển khai mới năm 2010 ( 17/02/2012)
Danh mục các đồ án quy hoạch nguồn vốn Bộ Xây dựng quản lý - triển khai mới năm 2010 ( 17/02/2012)
Danh mục công trình tư vấn xây dựng lớn, quan trọng nguồn vốn địa phương triển khai mới năm 2010 ( 17/02/2012)
Danh mục đề tài NCKH, dự án SNKT triển khai mới năm 2010 ( 17/02/2012)